Julkaisut

JULKAISULUETTELO
Östman, Sari Maarit, päivitetty 01/2014

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

”2005 – Tietoyhteiskunnasta kansalaisjournalismiin.” Teoksessa Suominen, Jaakko – Östman, Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus, Helsinki. 2013. s. 67–87.

”2009 – Hömppäharrastuksen haltuunotto.” Teoksessa Suominen, Jaakko – Östman, Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus, Helsinki. 2013. s. 171–201.

“Life Publishing on the Internet – a Playful Field of Life-Narrating.” Teoksessa Runnel, Pille ym. (toim.): The Digital Turn: User’s Practices and Cultural Transformations. Peter Lang GmbH: PL Academic Research, Frankfurt am Main. 2013. s. 147–159.

Multisilta, Jari – Suominen, Marko – Östman, Sari: “A platform for mobile social media and video sharing.” International Journal of Arts and Technology, Vol. 5, No. 1, 2012.

”Peli- ja leikkimieli internetin elämäjulkaisukulttuurissa.” Teoksessa Suominen, Jaakko ym. (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. 2011. s. 22–36. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2011.

”Mistä on hyvä elämäjulkaisija tehty?” Kulttuurintutkimus 28(2011): 1. s. 27–42.

”What is a good life publisher made of – and why?” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 5, Issue 5, 2010. s.93-104.

Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari: ”Tavistaidetta ja verkkoviihdettä – omaehtoisten verkkosisältöjen tutkimusetiikkaa.” Teoksessa Grahn, Maarit ja Häyrynen, Maunu (toim.) 2009: Kulttuurituotanto – Kehykset, käytäntö ja prosessit. Tietolipas 230. SKS, Helsinki. 2009. s. 336–358.

”Elämäjulkaiseminen – omaelämäkerrallisten traditioiden kuopus.” Elore, vol. 15-2/2008. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. http://www.elore.fi./arkisto/2_08/ost2_08.pdf.

”Nettiksistä blogeihin: Päiväkirjat verkossa.” Tekniikan Waiheita 2/2007. Tekniikan historian seura ry. Helsinki. 37–57.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari: ”Verkkotutkimuksen eettiset haasteet – Armi ja anoreksia.” Teoksessa Laaksonen, Salla-Maaria ym. (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino, Tampere. 2013. s. 49–67.

Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari 2012: ”Turhaa tutkimusta? Ettemme aliarvioisi tai merkityksettömiksi epäilisi sellaisia tutkimusaiheita, jotka itsellemme ovat vieraampia.” Esipuhe teoksessa Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari (toim.) 2012: Rappio! Esseitä ”turhan” tutkimisesta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 34. Turku: Uniprint.

”Kun tutkijakokelas käyttäjätestauksen muistitiedoksi muutti – Pori Jazz 2008 mobiilivideokokeilujen rekonstruointia.” Teoksessa Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen (toim.) 2010: Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Julkaisu n:o 21. s. 39–58. Saatavilla myös sähköisenä: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/62911/yhdessa_ja_liikkeella-web.pdf?sequence=1.

C Tieteelliset kirjat

Suominen, Jaakko – Östman, Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus, Helsinki. 2013.

Turtiainen, Riikka – Östman, Sari (toim.) 2012: Rappio! Esseitä ”turhan” tutkimisesta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 34. Turku: Uniprint.

Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka – Östman, Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. Gaudeamus. Helsinki, 2009.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

“Asuuko sinussakin pieni elämäjulkaisija?” Kaleva xx.xx.2015.

”Sosiaalinen media muovaa identiteettiä.” Uutistamo 19.3.2015. http://www.uutistamo.fi/sosiaalinen-media-muovaa-identiteettia/.

Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari 2012: ”Ei tullut projektisuunnitelmaa – TULI PELI!” Peili 1/12. Lasten ja nuorten mediakulttuurin lehti. s. 15–17.

”Etana etana näytä sarves, tuleeko huomenna pouta?” Kirja-arvio teoksesta Parikka, Jussi: Insect Media. An Archaelogy of Animals and Technology. Posthumanities 11. Minnesota University Press, 2011.) Lähikuva 2/2011. Media ja menneisyys.

”Koukuttava, houkuttava lukeminen – lukupiireistä ja lukemisen merkityksistä.” Kirja-arvio teoksesta Matero, Johanna et. al. 2010: Lukupiirikirja. BTJ Kustannus.) Agricola – Suomen historiaverkko. Saatavilla myös sähköisenä http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1628.

Virtuaali-identiteettejä, teknologiaa ja kulttuurisia ilmiöitä – digitaalisen kulttuurin tutkijatapaaminen.” Ethnos-tiedote 4/2008. Ethnos ry. http://www.ethnosry.org/Ethnostiedote_4-2008.pdf.

”Avaudutaan arjesta – Elämäjulkaisija kaltaisiaan ihmettelemässä.” Ethnos-tiedote 2/2008. Ethnos ry. 5-9. http://www.ethnosry.org/Ethnostiedote_2-2008.pdf.

”Yksityiselämää, draamaa ja keskustelua – verkkokirjoittaminen proosana.” Kirja-arvio teoksesta Niemi-Pynttäri, Risto: Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta. ntamo.) Helsinki 2007. Agricola – Suomen historiaverkko. Saatavilla myös sähköisenä http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1364.

G Opinnäytteet

“Millasen päivityksen tästä sais?” Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. Väitöskirja. Turun yliopiston digitaalinen kulttuuri. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisu 119. 2015.

Avaudutaan arjesta. Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Kulttuuriperinnön tutkimus. 2007. Palkittu Ethnos ry:n gradupalkinnolla. Saatavilla myös sähköisenä https://smostm.files.wordpress.com/2007/11/avaudutaan-arjesta.pdf.

Viettien luonto ja hillinnän kulttuuri. Nimeäviä käytäntöjä Émile Zolan Nanassa vuosina 1867–1870. Kandidaatintutkielma. Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Kulttuuriperinnön tutkimus. 2006. Julkaisematon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: